Kategoria: Informacje o Cechu

Władze Cechu

Zarząd Cechu Starszy Cechu LEON CHORĄŻAK Pod­starszy Cechu STANISŁAW JAROSZ Pod­starszy Cechu TADEUSZ SMOŁA Skarb­nik Cechu JERZY CIECIERĘGA Sekre­tarz Cechu MAREK FULARA Członek Zarzą­du Cechu ROMAN MACIEJOWSKI Członek Zarzą­du Cechu STANISŁAW PLACEK Członek Zarzą­du Cechu TADEUSZ PIECZONKA Członek Zarzą­du Cechu ROBERT ZACHARA Członek Zarzą­du Cechu STANISŁAW PALEJ Członek Zarzą­du Cechu ANDRZEJ GARBOŚ Komis­ja Rewiz­yj­na Prze­wod­niczą­cy PAWEŁ MALINOWSKI Członek MATEUSZ CHORĄŻAK Członek MARCIN JAROSZ

Cech Rzemiosł

Cele i zada­nia Funda­torzy His­to­ria Cechu Statut Władze Cechu